Kim są Szturmowcy?

Najpierw był Szturm – miesięcznik narodowo-radykalny. Czytaliśmy go wszyscy, od pierwszego numeru, zafascynowani inna wizją nacjonalizmu i radykalizmu, niż ta wcześniej nam znana. Nacjonalizmu świadomego, prawdziwie głębokiego, wiernego tradycji i będącego jednocześnie odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Część z nas zaczęła sama wkrótce pisać w Szturmie. A potem, gdy Szturm stał się już rozpoznawaną marką, kilku jego redaktorów uznało, że pora by nasza publicystyka przekształciła się w coś więcej. W strukturę, która faktycznie realizować będzie coś, co z czasem nazwano Nacjonalizmem Szturmowym. Tak powstali Szturmowcy. Inicjatywa niezależna od Szturmu, choć powiązana ideologicznie. Zadaniem jakie postawiliśmy sobie rok temu i jakie realizujemy od tego czasu to rozwijanie i propagowanie Szturmowego Nacjonalizmu  oraz jego praktyczna realizacja. Obecnie Szturmowcy razem z bratnią ekipą Radykalnego Południa obecni są już w wielu miastach Polski, gdzie codziennie walczą o Wielką Polskę i Wielką Europę.
 

Co robimy?

Front ideologiczny: publicystyka na łamach największych portali i periodyków narodowych, artykuły, recenzje, udział w programach, spotkaniach i debatach. To wspólny front, którego celem jest propagowanie Szturmowego Nacjonalizmu

Działania społeczne i charytatywne: organizujemy regularne zbiórki charytatywne, pomagamy domom samotnej matki, schroniskom i domom dziecka. Walczymy z lichwą, wspieramy ubogich i potrzebujących, troszczymy się także o zwierzęta, czyścimy i sprzątamy lasy, gdyż Natura zawsze jest nam zawsze bliska.

Walka przeciw liberalizmowi: blokowaliśmy z innymi organizacjami tzw. paradę równości, braliśmy kilkukrotnie udział w blokadzie obrazoburczego spektaklu „klątwa”, pojawiamy się wszędzie tam, gdzie nasi wrogowie propagować chcą swoje chore idee i teorie, aby jednoznacznie postawić opór tej truciźnie.

Jesteśmy obecni na ulicy: pojawiamy się na pikietach, demonstracjach i marszach – zarówno tych rocznicowych, jak i dotyczących spraw bieżących. Byliśmy na Marszach Niepodległości, Marszu Powstania Warszawskie, Marszu zwycięstwa, szeregu demonstracji w sprawie Janusza Walusia, sprzeciwu wobec przyjmowania imigrantów, sprzeciwu wobec polityki państwa niemieckiego i na wielu innych.

Szturmowy Nacjonalizm – główne założenia:

Naród jest najważniejszy. Jako Polacy mamy obowiązki, ale także prawa. Naszym celem jest państwo narodowe, które zapewni każdemu Polakowi możliwość godnego życia, rozwoju i pracy. Nie możemy pozwolić sobie na dalszą emigrację i utratę milionów naszych rodaków. Chcemy strzec Polski Naród przed ponadnarodowymi zagrożeniami, jednocześnie pogłębiając narodową, kulturową i europejską świadomość wśród naszych rodaków.

Kapitalizm to zło. Odrzucamy materializm i przedkładanie zysku ponad obowiązki wobec Polski i Polaków. Jako nacjonaliści z gruntu przeciwni doktrynerstwu opowiadamy się za polityką ekonomiczną i społeczną, której zadaniem jest zapewnienie dostatku wszystkim Polakom. Wszelkie mechanizmy wyzysku, niesprawiedliwości i pauperyzacji muszą zostać zniszczone.

Liberalizm to trucizna. Odrzucamy liberalizm w każdej postaci – ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturowej. To trucizna lana w serca Polaków i Europejczyków, która prowadzić może jedynie do zniszczenia naszego domu.

Odrzucamy szowinizm. Opowiadamy się za braterstwem wszystkich Białych Narodów Europy. Obecnie kontynent nasz stoi wobec zagrożenia multikulturalizmu i najazdu ludności obcej kulturowo, narodowo i rasowo. Już z tego powodu wszelkie waśnie będące skutkiem szowinizmu uznajemy za niedopuszczalne, podobnie jak rewizjonizm, który może tylko i wyłącznie pogłębić kryzys w Europie. Opowiadamy się za braterstwem i współpracą Białych Narodów Europy, w pierwszej kolejności zaś optujemy za strategicznym pojednaniem i sojuszem z innymi państwami słowiańskimi.

Międzymorze. Polska położona jest między dwoma wrogimi nam siłami: rosyjskim imperializmem oraz zachodnim kapitalizmem i liberalizmem oraz marksizmem kulturowym. Sami jesteśmy za słabi aby się obronić najdłuższa metę przed tak potężnymi wrogami. Dlatego też zamiast Unii Europejskiej i NATO, które są strukturami wrogich nam sił, postulujemy utworzenie bloku państw Międzymorza. Chodzi o państwa Europy Środkowej i Wschodniej między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Egejskim, które wspólnie będą w stanie nie tylko się obronić przed zagrożeniami, ale także zbudować nowa przyszłość dla naszych dzieci.

Natura. Uznajemy za oczywiste, że Naród stanowi integralną część środowiska naturalnego. Nie ma Narodu bez Natury i jej ochrony. Wszelkie działania, które prowadzą do niszczenia Natury uznajemy za zbrodnię.

Zdrowy Naród. Odrzucamy hedonizm i związany z nim kult upadlania się alkoholem czy narkotykami. Zachowania takie przynosić mogą wyłącznie straty, tak dla poszczególnych osób, jak i dla całego Narodu czy nawet rasy. Aby Naród był zdrowy, świadomy i wolny, ludzie go tworzący także muszą być wolni od alkoholowego i narkotycznego szaleństwa.

Rodzina. To podstawa funkcjonowania Narodu. Tak więc im silniejsze i lepiej chronione będą polskie rodziny, tym nasz Naród będzie zdrowszy i potężniejszy. Silna polityka zabezpieczająca ekonomiczny, społeczny i kultowy byt Rodziny jest naszym priorytetem.

Wierność wartościom, gotowość na sprostanie wyzwaniom przyszłości. Nie możemy ciągle patrzeć w tył i spoglądać ciągle w przeszłość. Z niej czerpiemy naukę, wyciągamy wnioski, jednak to w przyszłości kryje się nasza wielkość. Celem naszym jest pozostanie wiernymi ideałom i wartościom, z jednoczesnym stworzeniem ideologii, która będzie odpowiedzią na wyzwania i problemy, jakie przynosi nam przyszłość.

Znamy swoje prawa i obowiązki

Wiemy jaka tradycja za nami stoi

Znamy wyzwania przyszłości

Rozumiemy jaką odpowiedzialnością  obdarzyła nasze pokolenie historia

Zwyciężymy!

Poniżej prezentujemy ulotkę na temat naszej organizacji, która była kolportowana w ramach różnych akcji w roku 2017.