Teksty „kanoniczne” dla Nacjonalizmu Szturmowego

Grzegorz Ćwik, Witold Jan Dobrowolski – Renesans ideologii. Szkic nacjonalizmu szturmowego

Grzegorz Ćwik – Nacjonalizm Futurystyczny

Miłosz Jezierski – Paneuropeizm w szturmowym ujęciu etnonacjonalizmu

Krzysztof Kubacki – Jestem Szturmowcem

Krzysztof Kubacki – Jestem nacjonalistą

Grzegorz Ćwik – O przyszły ustrój dla Polski

Witold Dobrowolski – Nacjonalizm nieśmiały 

Grzegorz Ćwik – Revolt against the modern world 

Leon Zawada – Witalność: odrodzenie mocy twórczej 

Marta Niemczyk – Czarno to widzę

Michał Walkowski – Szturmowcy idą pierwsi